Naši načini

Idea surpasses everything...
It is passion, much like
a love affair!

Naši načini

Ideja nadmašuje sve. Nastani se u srcu pojedinca i tu zapali vatru; tu započinje život i odatle počinje da se širi. To je strast, baš kao ljubavna romansa!

Naša misija sada nije mnogo drugačija nego što je bila na početku. To je isti poriv, ista strast. To je da činimo dobro na svetu, stvarajući proizvode za negu kože sa odličnim učinkom, misleći na ekologiju, ali u isto vreme i pomažući onima koji su manje srećni. To mora biti jedno jer je kao jedno i došlo na početku. Dobrobit se ne može upotrebiti samo za sebe, ona se mora podeliti – oni nadareni za one koji imaju manje dara; oni srećni za one koji su u bolu; oni marljivi za one koji nisu u mogućnosti.

Pa, vidite, to nije samo koža, jer ispod kože, nalazi se srce.