Istraživanje i razvoj

istraživanjima nećemo postići puno...

ako um i srce ne surađuju.

Istraživanje i razvoj

Kako bi postigli najbolju i učinkovitu njegu kože razvili smo operativnu podršku na polju znanosti sa mnogim laboratorijima, ordinacijama i institutima diljem cijelog svijeta te poduprli svoj i naš cilj. Ovakva suradnja počinje sa samim stvaranjem proizvoda, zapravo od ideje, i ide cijelim putem sve dok proizvod ne dođe do svoga tržišta. Profesionalna, i prije svega neovisna suradnja je ključ vrhunske kvalitete, ključ brzog riješenja problema te ključ za fantastična riješenja. Počinjući sa recepturama, sirovinama te njihovim međusobnim interakcijama, nalaženjem najboljih omjera, sve kroz proizvodnju proizvoda pa do njihove kontrole kvalitete, pa u suradnji sa dermatolozima i doktorima koje će poduprijeti naše kupce…. sve to bez sumnje ostvaruje beskompromisnu kvalitetu i učinak.