Naši načini

Ideja nadmašuje sve...

Naši načini

Ona se nastani u srcu pojedinca i tamo zapali vatru; tamo započinje živjeti; od tamo se počinje širiti. To je strast, baš kao ljubavna veza!

Naša misija sada nije puno različita nego je bila na početku. To je isti poriv, ista strast. To je da činimo dobro na svijetu, u smislu proizvoda za njegu kože i njegovih odličnih učinaka na kožu i ekologiju no tako i u smislu pomoći onima koji su možda manje sretni. To mora biti jedno jer je i došlo kao jedno na početku.

Dobrobit se ne može upotrijebiti samo za sebe, mora se dijeliti – oni nadareni za one koji imaju manje; oni sretni za one koji su u boli; oni marljivi za one koji nisu u mogućnosti. Pa, vidite, to nije samo njega kože, jer ispod kože je srce.